Sökning: "Jonas Asker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Asker.

 1. 1. Vem är svensk?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Asker; [2019]
  Nyckelord :National identity; Swedishness; inclusive and exclusive nationhood; mellanförskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As immigration and integration have become more important to Swedes in recent years, rising to the third most important election question in the 2018 election, the question of national identity has also risen as a topic of interest in Sweden. A heated national debate on what constitutes a Swedish identity raged in 2015-16. LÄS MER

 2. 2. New Public Management & Det svenska biståndet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Asker; Martin Pudaric; [2016]
  Nyckelord :NPM; Bistånd; SIDA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den västerländska byråkratiska modellen prisades länge som en effektiv och legitim metod för att förvalta den offentliga sektorn. I samband med västvärldens ekonomiska stagnation under 1970-talet höjdes dock allt fler röster, främst ifrån nyliberala kretsar, mot det man såg som en alltför kostsam och dyr förvaltningsmodell. LÄS MER