Sökning: "Jonas Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jonas Axelsson.

 1. 1. Lönesättande samtal i praktiken : En kvalitativ studie om hur chefer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplever management med fokus på lönesättande samtal

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Victor Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Pay setting conversations; Individual pay setting; Technical economic system; Human system; Collective system; Management; Labor collective; Power and conflict.; Lönesättande samtal; Individuell lönesättning; Teknisk ekonomiska system; Mänskligt system; Kollektivets system; Management; Arbetarkollektiv; Makt och konflikt.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel Lönesättande samtal i praktiken - En kvalitativ studie om hur chefer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplever management med fokus på lönesättande samtal. Nivå                        Datum Magister                  Augusti 2018 Författare               Handledare Victor Skoglund        Jonas Axelsson Syfte Syftet med denna studie är att få kunskap och djupare förståelse av lönesättande chefers upplevelser av management med särskilt fokus på arbetet med lönesättande samtal. LÄS MER

 2. 2. ITREA – Utveckling av framtidens digitala annonseringsplats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Axelsson; Sebastian Bucht; Michelle Hellmark Carrasco; Gustav Fridell; Sofia Hagel; Pontus Larsson; Jonas Olaussen; Erik Ståhl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has investigated the development of a web application in the form of a digital marketplace for IT services. The problem statement addresses how a web application of this kind can be designed to achieve three criteria; high usability, good user experience and high credibility. LÄS MER

 3. 3. Comparison of user accuracy and speed when performing 3D game target practice using a computer monitor and virtual reality headset

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Jonas Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; Digital Games; Human Computer Interaction; Performance; Virtuell verklighet; Digitala spel; Människa-datorinteraktion; Prestanda;

  Sammanfattning : Consumer grade Virtual Reality (VR)-headsets are on the rise, and with them comes an increasing number of digital games which support VR. How players perceive the gameplay and how well they perform at the games tasks can be key factors to designing new games. LÄS MER

 4. 4. Äga eller hyra lokaler inom offentlig sektor? : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Daniel Axelsson; Jonas Björk; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valet att hyra eller äga lokaler för att tillfredställa sin verksamhets lokalbehov beskrivs som ett av de svåraste beslut att fatta i modern ekonomi. I offentlig sektor har inställningen tidigare varit att de ska äga de lokaler där de bedriver verksamhet och att inhyrda lokaler endast skulle användas som tillfälliga lösningar. LÄS MER

 5. 5. Remote Tower Centre - Configuration and Planning of the Remote Tower Modules

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Peter Axelsson; Jonas Petersson; [2013]
  Nyckelord :Remote Tower; Remote Tower Centre; Remote Tower Module; rTWR; RTC; RTM; air traffic control; ATC; Saab; LFV; optimization; AMPL; assignment; aerodrome; scheduling; FTL;

  Sammanfattning : Today, many small aerodromes have a hard time surviving economically, and amongst the largest cost is air traffic control. Airlines are cutting costs where they can, and many times this affects the aerodromes as well, e.g. when airlines decide to park remotely instead of at the gate. LÄS MER