Sökning: "Jonas Bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Jonas Bäst.

 1. 1. Föryngring med tallsådd- ett underskattat alternativ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :browsing damage; Sweden; NIPF non-industrial forest owner; Tall; sådd; Sverige; betestryck; stamtäthet;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna är tallen (Pinus sylvestris L.) det näst vanligaste trädslaget och konkurrerar bäst på torrare och blötare marker. Av den anledningen är det viktigt vid föryngring att ståndortsanpassa. Det har dock blivit allt vanligare att privata skogsägare planterar gran (Picea abies L. LÄS MER

 2. 2. The spatial growth pattern and directional properties of Dryas octopetala on Spitsbergen, Svalbard

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sophie Rudbäck; [2016]
  Nyckelord :wind direction; Physical Geography and Ecosystem analysis; vegetation pattern; Spitsbergen; ArcGIS; Dryas octopetala; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Exposed, well-drained and nutrient poor areas on Spitsbergen are mainly covered by a plant alliance typical for Svalbard, the Caricion nardinae. Caricion nardinae is a circum-polar alliance, which is dominated by the creeping, ever-green dwarf-shrub [i]Dryas octopetala[/i]. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av maskininlärningsalgoritmer för uppskattning av cykelflöden baserat på cykelbarometer- och väderdata

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Aspegren; Jonas Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Data Mining; Algorithm comparison; Estimation;

  Sammanfattning : Kontext. Maskininlärningsalgoritmer kan användas för att göra förutsägelser baserat på en mängd data. Vi använder oss utav data ifrån en cykelbarometer lokaliserad vid en cy- kelväg i Malmö i vår forskning. Denna barometer räknar antalet förbipasserande cyklar per dag. LÄS MER

 4. 4. Kontroll av örtogräs i spannmål och praktisk testning av Dupont herbicid RXR 49

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jonas Jonsson; [2015]
  Nyckelord :spannmål; vårkorn; höstvete; Dupont; nulägesanalys; resistens; örtogräs; demosprutning;

  Sammanfattning : Denna studie är baserad på två moment, en praktisk del i form av demosprutningar och en litteraturstudie. Målet med studien har varit att få en fördjupad kunskap kring resistensproblematiken i Sverige, vad för preparat som finns tillgängliga på marknaden även hur dessa bekämpningsmedel fungerar vid kemisk kontroll av örtogräs och att testa ny blandning av befintliga produkter i fält, som skall lanseras om några år av växtskyddsföretaget Dupont. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av skördarstorlek och matningsprincip på matningsskadedjup vid skörd av grantimmer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jonas Blomqvist; Adam Lundström; [2014]
  Nyckelord :matarhjul; matarhjulsskador; maskinstorlek; barktjocklek; gran;

  Sammanfattning : Vid val av skördare för gallring eller slutavverkning väljs ofta maskiner som finns i närområdet och med högst produktivitet. Detta kan medföra att maskiner väljs trots att de inte är bäst anpassade för den aktuella åtgärden. Risken med detta är en hård behandling av träden under avverkningen som ger onödigt stora stamskador. LÄS MER