Sökning: "Jonas Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Jonas Berglund.

 1. 1. Sound Propagation Through Walls

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Alexander Berglund; Fredrik Herbai; Jonas Wedén; [2021]
  Nyckelord :acoustics; wave propagation; infrasound; finite difference methods; SBP-SAT; one dimension; analytical calculation; numerical simulation;

  Sammanfattning : Infrasound is undetectable by the human ear and excessive exposure may be a substantial health risk. Low frequency sound propagates through walls with minimal attenuation, making it difficult to avoid. This study interprets the results from both analytical calculations and simulations of pressure waves propagating through a wall in one dimension. LÄS MER

 2. 2. SAMBANDET MELLAN MILJÖORO OCH MILJÖVÄNLIGT BETEENDE : En komparativ studie på landnivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Stenborg; Per Berglund; [2019]
  Nyckelord :oro; beteende; private sphere behaviours; komparativ; miljöoro; klimat; concern-behaviour gap; ISSP 2010;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det existerar en vidspridd oro för de miljöproblem vi idag står inför. Trots detta agerar de flesta människor inte i linje med sin oro, vilket skapar en diskrepans mellan en attityd och konkret handlande, där det även existerar stora variationer mellan länder. LÄS MER

 3. 3. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER

 4. 4. Effect of Developed Story on Mobile Gamers' Motivation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Ring; Maria Berglund; [2018]
  Nyckelord :mobile games; mobile puzzle games; immersion; story; motivation; mobilspel; mobila pusselspel; inlevelse; berättelse; motivation;

  Sammanfattning : Only a decade ago, research was limited regarding enjoyment and player motivation in digital games. The aim of this study was to investigate the effect of a developed story in a mobilepuzzle game. LÄS MER

 5. 5. Stark, starkare, starkast : en jämförelse av fasta tappar och centrumtappar med utgångspunkt i tappens dimensioner, inpassning, komprimering, antal och limning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Jonas Berglund; [2018]
  Nyckelord :cabinet making; joint; wood; mortise and tenon; dovel joint; glueing; fitting; compression; möbelsnickeri; träförband; trämöbelförband; sammanfognigar; tapp och kista; centrumtapp; limning; komprimering; inpassning;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete jämför jag styrkan för sammanfogningar i trämöbler med fasta tappar och centrumtappar utifrån fem parametrar: tappens dimensioner, tappens inpassning, tappens komprimering, tappens antal och tappens limning. Den övergripande frågan har varit, ”är fasta tappar eller centrumtappar starkast?” Målet har varit att sålla i olika teorier rörande dessa två typer av sammanfogningar och skapa ett underlag i syfte att hjälpa möbelsnickare och formgivare att kunna ta medvetna beslut vad gäller sina val av dessa typer av sammanfogningar. LÄS MER