Sökning: "Jonas Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jonas Berglund.

 1. 1. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Effect of Developed Story on Mobile Gamers' Motivation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Ring; Maria Berglund; [2018]
  Nyckelord :mobile games; mobile puzzle games; immersion; story; motivation; mobilspel; mobila pusselspel; inlevelse; berättelse; motivation;

  Sammanfattning : Only a decade ago, research was limited regarding enjoyment and player motivation in digital games. The aim of this study was to investigate the effect of a developed story in a mobilepuzzle game. LÄS MER

 3. 3. Stark, starkare, starkast : en jämförelse av fasta tappar och centrumtappar med utgångspunkt i tappens dimensioner, inpassning, komprimering, antal och limning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Jonas Berglund; [2018]
  Nyckelord :cabinet making; joint; wood; mortise and tenon; dovel joint; glueing; fitting; compression; möbelsnickeri; träförband; trämöbelförband; sammanfognigar; tapp och kista; centrumtapp; limning; komprimering; inpassning;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete jämför jag styrkan för sammanfogningar i trämöbler med fasta tappar och centrumtappar utifrån fem parametrar: tappens dimensioner, tappens inpassning, tappens komprimering, tappens antal och tappens limning. Den övergripande frågan har varit, ”är fasta tappar eller centrumtappar starkast?” Målet har varit att sålla i olika teorier rörande dessa två typer av sammanfogningar och skapa ett underlag i syfte att hjälpa möbelsnickare och formgivare att kunna ta medvetna beslut vad gäller sina val av dessa typer av sammanfogningar. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Environmental Policy on Firm Values : An Event Study of Information Disclosure in the EU Emissions Trading Scheme

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; Jonas Berglund; [2017]
  Nyckelord :European Union Emissions Trading Scheme; EU ETS; event study; commodities; energy; carbon dioxide; firm value; environmental policy;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to examine reactions on the stock market, due to the reporting of emissions and emission allowances of the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), which can lead to a change in firm value. The methodology used was an event study approach, which was conducted by analysing the outcome on the stock market caused by a specific event. LÄS MER

 5. 5. Estimating expected lifetime of revolving credit facilities in an IFRS 9 framework

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Jonas Berglund; [2016]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This paper sets out to estimate expected lifetime of revolving credit facilities (e.g. credit card products) and is motivated by the introduction of the International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) and its requirements for loan impairments. LÄS MER