Sökning: "Jonas Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Jonas Bergström.

 1. 1. Järnvägskommunikationers betydelse ur ett intraregionalt perspektiv : En studie om hur geografiska platser i Värmland berörs av järnvägsförbindelser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonas Bergström; Daniel Ränkedal; [2018]
  Nyckelord :rörlighet; kommunikation; järnväg; regionförstoring; tillväxt;

  Sammanfattning : Orter som har tillgång till kommunikationer har goda förutsättningar till ekonomisk tillväxt (Andersson m. fl. 2008). LÄS MER

 2. 2. Konceptframtagning av icke kundanpassat isolerat lasthus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Adam Bergström; Jonas Bergvad; [2017]
  Nyckelord :Product development; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This report describes the bachelor thesis project conducted by Adam Bergström and Jonas Bergvad at the School of Engineering at Jönköping University 2017. The thesis was carried out on behalf of Portsystem 2000 AB in collaboration with Semcon AB as a final part of the Bachelor of Science in Mechanical Engineering with specialization in Product Development and Design. LÄS MER

 3. 3. Konceptet mobilitet som tjänst : Viktiga kompetenser och möjliga utmaningar vid vidareutvecklingen av MaaS i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi; Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi

  Författare :Josefin Hallenberg; Jonas Bergström; [2016]
  Nyckelord :Mobility as a service; MaaS; competencies; challenges; network; strategic network; ; Mobilitet som tjänst; MaaS; kompetenser; utmaningar; nätverk; strategiska nätverk; ;

  Sammanfattning : Transport and travel is necessary for our society to function. Today, the privately owned car stands for more than half of all personal trips in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Optimization of Electromechanical Slip Ring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Niklas Hallberg; Jonas Bergström; [2016]
  Nyckelord :Mechatronics; Slip Ring; Product Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's network cameras are constantly evolving, giving us higher resolution and higher quality video streams which demands higher capacity data links. In Pan, Tilt, Zoom (rotating) cameras the Slip Ring acts as the single communication link between the stationary and rotating parts of the camera and at the same time enables unrestricted rotation. LÄS MER

 5. 5. Pricing American Options using Lévy Processes and Monte Carlo Simulations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori

  Författare :Jonas Bergström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER