Sökning: "Jonas Bertilsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jonas Bertilsson.

 1. 1. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. LÄS MER

 2. 2. Funktionsnedsättning och identitet – funktionsnedsatta elevers identitetsutveckling i kontakten med habiliteringsprofessioner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonas Bertilsson; [2012-06-29]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; Identitet; Ungdomar; Habilitering; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa hur funktionsnedsatta gymnasieelevers identitetsutveckling påverkas av kontakten med habiliterings- professioner. På vilket sätt bidrar funktionsnedsättning och mötet med habiliteringsprofessioner till unga människors identi- tetsutveckling och vilka svårigheter och möjligheter finns det i det- ta? Kvalitativ studie med intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Blankning - blankningens påverkar på aktiekurser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Meijer; Gustav Hermelin; David Bertilsson; Jonas Andrén; [2009]
  Nyckelord :Aktielån; Blankning; Handelsstrategi; Multipel regressionsanalys och Affärsvärldens generalindex.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Blankning – Blankningens påverkan på aktiekurser Seminariedatum: 2009-06-04 Kurs: FEKK01 – Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Andrén, Jonas, Bertilsson, David, Hermelin, Gustav & Meijer, Christoffer. Handledare: Kjellsson, Måns. LÄS MER

 4. 4. Agentrelationer och styrning i familjeföretag

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jonas Bertilsson; Johan Sandgren; [2007]
  Nyckelord :Altruism; family firm; agency theory;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how the competitiveness of family firms is affected by governance mechanisms. The thesis addresses four governance mechanisms: inefficient labor markets, inefficient capital markets, self control and altruism. We have conducted an abductive method to be able to perform a qualitative research study. LÄS MER

 5. 5. Corporate Valuation : A case study of Unibet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Marcus Davidsson; Jonas Bertilsson; [2005]
  Nyckelord :corporate valuation; case study; Unibet; on-line betting;

  Sammanfattning : Problem: The online betting industry has erased the importance of national borders and opened up the world, which has lead to a more diversified perspective of the company. In this master thesis we wanted to broaden and develop the topic of corporate valuation with regard to the on-line gambling industry. LÄS MER