Sökning: "Jonas Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jonas Björk.

 1. 1. All the Things : En studie om att vidareutveckla den improvisatoriska förmågan inom jazzgenren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonas Björk; [2021]
  Nyckelord :jazz; improvisation; improvisationsmetodik; harmonik; jazzteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka en metod för att vidareutveckla förmågan att improvisera inom jazzgenren. Den metod som undersöktes framtogs utifrån en historisk reflektion över hur jazzmusiker genom tiderna lärde sig att improvisera och hur genren samt improvisationen utvecklades till det den är idag. LÄS MER

 2. 2. Studies of the Impregnation Stagein Kraft Pulping of Hardwood

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jonas Garemark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In kraft pulping, one of the main issues is the extensive wood losses. With increasing prices ofwoody biomass an incentive towards minimizing the wood losses exists. Amongst the variousprocess steps, the impregnation of wood chips has shown to enhance the cooking by providinga homogeneous distribution of chemicals inside the chips. LÄS MER

 3. 3. Att resonera historia utifrån de tre tidsdimensionerna : En studie om hur elever samtalar utifrån en historisk berättelse

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Björk; [2018]
  Nyckelord :Historical consciousness; Historiemedvetande;

  Sammanfattning : The education in History has for a long time been strongly criticized for being based on simple facts, which makes it difficult for students to succeed in the curriculums requirements for using historical consciousness. Research points out that the students themselves have to create history in order to achieve the purpose of history education, as it becomes more alive to them if they themselves can create it. LÄS MER

 4. 4. Kvinnornas kamp inom den mansdominerade fotbollen : damfotboll i Forshaga IF och Värmlands FF under 1970-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Jonas Björk; [2017]
  Nyckelord :Manlig dominans;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker damfotbollens bildande och utveckling under 1970-talet ur ett genusperspektiv, där kvinnorörelsen under samma tid präglade Sveriges jämställdhetsdebatt. Kvinnorna började ta sig in på arbetsmarknaden under 1970-talet där de kämpade för att bryta djupt förankrade genusnormer. LÄS MER

 5. 5. Betygsättning och bedömning i Idrott och hälsa : En studie om betygsättning och dess pedagogiska konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Jonas Björk; [2016]
  Nyckelord :Betygsättning; Idrott och hälsa; Gymnasiet; Intervjustudie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER