Sökning: "Jonas Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jonas Björklund.

 1. 1. Optimering av reglering för pumpapplikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Alex Lundvall; Jonas Björklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Låg självkontroll och utsatthet för brott : En undersökning av sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott bland män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jimmy Andreasson; Clas Björklund; Jonas Klaesson; [2019]
  Nyckelord :Self-control; victimization; crime; young adults; impulsivity; gender differences; consequence thinking; Självkontroll; utsatthet; brott; unga vuxna; impulsivitet; könsskillnader; konsekvenstänk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka låg självkontroll bland män ochkvinnor, utsatthet för brott bland män och kvinnor samt undersöka sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott bland unga vuxna. Studien hade en tvärsnittsdesign där en webbenkät skickades ut till en studentpopulation bestående av 159 respondenter (av vilka 83% var kvinnor) i åldrarna 18-25 (M = 22,49, SD = 1,78). LÄS MER

 3. 3. Characterization of Higher Order Modes in the MAX IV Active 100 MHz Cavities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Jonas Björklund Svensson; [2015]
  Nyckelord :light sources; synchrotron; higher order modes; longitudinal instabilities; instabilities; cavities; radio frequency; RF; Accelerators; particle accelerators; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In circular accelerators, and in storage rings in particular, charged particles are kept in a closed orbit for a very long time by means of a magnet lattice. When the particle beam is bent by the magnetic field it emits light, which decreases the particle beam energy by an amount equal to the radiated energy. LÄS MER

 4. 4. En snygg fasad är inte allt : En studie om tillit och säkerhet inom svensk e-handel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jonas Nestlander; Isabelle Björklund; [2014]
  Nyckelord :Trust; E-commerce; Security; Webshop; Graphic design; Tillit; E-handel; Säkerhet; Webbshop; Grafisk design;

  Sammanfattning : Trust is the most important thing for a webshop. The consumers must be able to feel trust to choose to submit their personal information to a webshop. In this study we examine the impact that design has on the consumers trust and confidence. We study six consumers that are engaged in e-commerce in their everyday life. LÄS MER

 5. 5. Hospitality Technology : Konsten att anamma dagens självklara, idag

  M1-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Christofer Beskow; Karolina Björklund; Jonas Schenkel; [2013]
  Nyckelord :Customer Experience; Customer Satisfaction; Innovation; Self Service; Service Encounter;

  Sammanfattning : I hospitalitybranschen arbetas det intensivt med att erbjuda sina gäster så bra upplevelser som möjligt. Nya teknologiska lösningar som påverkar gästers interaktion med branschen utvecklas ständigt, samtidigt som människors levnadsvanor blir allt mer integrerade med det teknologiska. LÄS MER