Sökning: "Jonas Borgqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Borgqvist.

  1. 1. Något om inverkan av operationsrumskläder på halten luftburna bakteribärande partiklar under pågående operation : Some observations on the impact of clothing systems on the concentration of airborne bacteria-carrying particles during surgery

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggvetenskap

    Författare :Jonas Hallberg-Borgqvist; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har utforts i omradet skyddsventilation vidavdelningen for installationsteknik, Kungliga Tekniska Hogskolan.Examensarbetet omfattar 30 kurspoang och ar den avslutande delen icivilingenjorsutbildningen.Fragestallningar diskuteras om den inverkan kladsystem har for luftensrenhet i operationsrum under pagaende operation. LÄS MER