Sökning: "Jonas Calander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Calander.

 1. 1. Ulleråker, en stadsdel för alla? : En kvalitativ undersökning av konflikten mellan social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonas Calander; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; Ulleråker; egendomskonflikten; nyliberal planering.;

  Sammanfattning : I FN:s hållbarhetsmål läggs det ett stort ansvar på kommunerna att sträva efter hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. I Ulleråker söder om Uppsalas stadskärna planeras det för 7000 nya bostäder med tillhörande handelsplats och service. LÄS MER

 2. 2. I skydd av rollen : Ideal och praktik i serviceboende för personer med psykisk utvecklingsstörning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Jonas Calander Murray; [2015]
  Nyckelord :Serviced housing; ideal; practice; power; storytelling; social interaction; LSS; developmental disability; intellectual disability; Serviceboende; ideal; praktik; makt; berättande; social interaktion; LSS; psykisk utvecklingsstörning; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : This study examines how the staff at a serviced housing for persons with developmental disabilities understands and manage their professional roles, and how they interact with the users. The material consists mainly of participant observation and interviews with duty personnel. LÄS MER