Sökning: "Jonas Dahlqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jonas Dahlqvist.

 1. 1. Mellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Dahlqvist; Marcus Källström; [2021-11-01]
  Nyckelord :Krishantering; krisledarskap; mellanchef; crisis management; Covid-19;

  Sammanfattning : Under 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationeröver hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapadeen krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. LÄS MER

 2. 2. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 3. 3. Blog Influence on Consumer Information Search : From a Consumer’s Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Charlotta Hellström; Emma Hammer; Emma Martin; [2015]
  Nyckelord :Blog marketing; information search; blog characteristics; blog influence; consumer behavior; online information; online communication;

  Sammanfattning : Title: Blog Influence on Consumer Information SearchAuthors: Emma Hammer, Charlotta Hellström & Emma MartinTutor: Jonas DahlqvistDate: 2015-05-11Key Words: Blog marketing, information search, blog characteristics, blog influence, consumer behavior, online information, online communicationAbstractInformation search is crucial to consumers because it can potentially lead to better decision-making, therefor it is argued to be the most important aspect during the consumer decision process (Beatty & Smith, 1987; Schmidt & Spreng, 1996). The Internet has greatly impacted the way consumers search for information (Peterson & Merino, 2003). LÄS MER

 4. 4. Sjukhuskuratorns förutsättningar till interprofessionell samverkan i en medicinsk miljö - En kvantitativ studie om hur de mer medicinskt inriktade yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor uppfattar förutsättningarna till interprofessionell samverkan med sjukhuskuratorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jimmy Dahlqvist; Jonas Johansson; [2015]
  Nyckelord :hospital; social worker; interprofessional; collaboration; role; profession; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Jonas Johansson and Jimmy Dahlqvist Titel: Hospital social worker's opportunities for inter-professional collaboration in a medical setting [translated title]. Supervisor: Stig Linde In health care there exists a medical culture that is based on proven experience and science. LÄS MER

 5. 5. BESMART : a framework for shifting from BESpoke to MARkeT-driven requirements engineering

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem

  Författare :Jonas Bergström; Andreas Dahlqvist; [2007]
  Nyckelord :Framework; Market-Driven Requirements Engineering; software product development; best practices.;

  Sammanfattning : Requirements Engineering has two main directions, Bespoke (product developed for one customer) and Market-Driven (several potential customers for the same product). These two are in some ways very much alike but in some aspects very different. LÄS MER