Sökning: "Jonas Ebbvik-Neuman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Ebbvik-Neuman.

 1. 1. Innovation management inom den finansiella sektorn : Hur storbanker och fintechbolag arbetar med innovation management i Sverige

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Ebbvik-Neuman; Leo Neuman; [2020]
  Nyckelord :Innovation; innovation management; financial sector; technology; fintech; banking; banks; disruptive; incremental; governance; process; strategy.;

  Sammanfattning : Med en utvecklingstakt som ökar exponentiellt, där ny teknologi och globalisering ärframåtdrivande faktorer, är det inte konstigt att det har blivit viktigare för företag att förändraoch utveckla sig om de vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. Att kontinuerligt innovera ärnumer vitalt för att långsiktigt lyckas på en marknad. LÄS MER

 2. 2. CSR och Organisatorisk Identifiering : En kvantitativ studie om anställdas uppfattning av CSR och deras organisatoriska identifiering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gustav Andersson; Jonas Ebbvik Neuman; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR; Organizational Identification; OID; tenure; Corporate social responsibility; CSR; Organisatorisk Identifiering; OID; anställda år;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att förklara sambanden mellan anställdas uppfattning av olika dimensioner av Corporate Social Responsibility (CSR) och deras Organisatoriska Identifiering (OID), samt hur antal anställda år i organisationen inverkar på sambanden.   Metod: En modererad hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att analysera sambanden mellan variablerna. LÄS MER