Sökning: "Jonas Edlund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jonas Edlund.

 1. 1. Sociokulturella faktorer som har betydelse för egenvård hos personer med hjärtsvikt : - en integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jonas Edlund; Linda Engström; [2016]
  Nyckelord :distriktsköterska; egenvård; hjärtsvikt; litteraturstudie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ojämställd lön mellan män och kvinnor i Sverige - en självuppfyllande profetia?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Liljeson; Martina Stenqvist; [2016]
  Nyckelord :Attityder; genus; löneskillnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka om attityder kring lön eventuellt kan vara en orsak till att löneskillnader kvarstår mellan män och kvinnor i Sverige. Med hjälp av kvantitativ metod analyserades befintligt datamaterial hämtat från studierna gjorda av Stefan Svallfors och Jonas Edlund med namnet Åsikter om ojämlikhet i Sverige, år 1991 och 2009. LÄS MER

 3. 3. Privatisering av offentlig sektor : En tung plånbok krossar ideologin?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Peter Sidevärn; Jonas Olofsson; [2008]
  Nyckelord :Sociologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats har de Svenska medborgarnas inställning i frågan om privatisering av offentlig sektor undersökts. Vi har försökt fastställa om det är inkomst eller politisk ideologi som är den avgörande faktorn när man tar ställning i denna fråga. LÄS MER

 4. 4. Avsättningar- en statistisk rättsfallsundersökning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Åding; Jonas Edlund; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet avsättningar som är en bokföringsmässig justering av ett företags kostnader som leder till ett minskat resultat för den innevarande perioden. En avsättning har likheter med en skuld men med en stor skillnad; beräkningsmöjligheten, en avsättning är mer oviss att beräkna än en skuld. LÄS MER