Sökning: "Jonas Edström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonas Edström.

 1. 1. Omfördelning av Gränby Sportfälts effektuttag : en studie med fokus på flödesbatteriers potential att omfördela effekttoppar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Niklas Ahlm; Jonas Backéus; Erik Edström; Philip Lundquist; Kajsa Paulsson; Jessica Redander; Joacim Toivonen; [2019]
  Nyckelord :tekniklösningar; energilagring; kapacitetsbrist; elnät; kondensatorbank; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : There is currently a power shortage in the electric grid around Uppsala, which obstructs the local development, since it prevents companies from expanding their businesses. Sportfastigheter is a part of Uppsala municipality and operates the ice halls at Gränby Sportfält, which occasionally require large power outputs. LÄS MER

 2. 2. Building in rural Tanzania : Proposal for a self-sufficient orphanage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Frank Edström; Jonas Nyman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Målfokuserad webbdesign

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jonas Edström; Sol Friedner; [2016]
  Nyckelord :Målfokuserad webbdesign; Webbdesign; Design;

  Sammanfattning : HTH är ett danskt bolag som främst säljer exklusiva och kvalitativa kök. HTH har tre mätbara mål för sin webbplats, att besökarna når avdelningarna för e-shop, för boka möte samt använder den digitala designtjänsten. LÄS MER