Sökning: "Jonas Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Jonas Eriksson.

 1. 1. Ursäkta röran, vi konstruerar miljöbilen : En argumentationsanalys av partipolitikens syn på miljöbilen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anshelm and Hultman; I. Fairclough and N. Fairclough; green vehicle; electric car; diesel car; emission;

  Sammanfattning : Politicians, companies, organizations and people all over the world need to act swiftly to prevent, or at least, mitigate climate change. Sweden has the means and the ambition to be a one of the first green welfare states in the world. LÄS MER

 2. 2. Från risk till hemberedskap : En litteraturstudie kring hur offentlig förvaltnings kommunikationer bidrar till hushållens hemberedskap.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Stenfors; Michael Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Household preparedness Public Authorities Risk- and Crisis communication Readiness; Beredskap Hemberedskap Litteraturstudie Offentlig förvaltning Risk- och Kriskommunkation;

  Sammanfattning : Då det svenska omvärldsläget de senaste tio åren blivit sämre till följd av främst Rysslands agerande samt att samhället påfrestats av kriser, likt flyktingkrisen 2015, har bidragit till att totalförsvaret ska återtas. En viktig del av samhällets motståndskraft inom totalförsvaret är att hushåll innehar en rekommenderad hemberedskap för att klara sig självförsörjande en viss tid. LÄS MER

 3. 3. Barkpressning : Underlag till körstrategi på Kvarnsvedens Pappersbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Andreas Eriksson; Jonas Sköld; [2020]
  Nyckelord :Bark; bark press; dry content; moisture content; biofuel; dewatering; Bark; barkpress; torrhalt; fukthalt; biobränsle; avvattning;

  Sammanfattning : På Kvarnsvedens Pappersbruk används gran som vedråvara för mekanisk massatillverkning. Bark är en biprodukt och används som bränsle vid ångproduktion. Innan barken eldas behöver den avvattnas för att öka det effektiva värmevärdet. Detta sker i roterande barkpressar från Saalasti. LÄS MER

 4. 4. Distributed Optimisation in Multi-Agent Systems Through Deep Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Eriksson; Jonas Hansson; [2019]
  Nyckelord :Reinforcement learning; distributed; optimisation; Q-learning; deep Q-learning; warehouse robots; artificial neural networks.;

  Sammanfattning : The increased availability of computing power have made reinforcement learning a popular field of science in the most recent years. Recently, reinforcement learning has been used in applications like decreasing energy consumption in data centers, diagnosing patients in medical care and in text-tospeech software. LÄS MER

 5. 5. Effects of increased regulation on small banks' management control practices : A case study of a Swedish savings bank

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Eriksson; Elin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :regulation; compliance; banks; management control; decentralized; mechanistic; regleringar; compliance; banker; ekonomistyrning; decentralisering;

  Sammanfattning : This paper sets out to investigate the effects on small banks’ management control practices from increasing regulation following the 2008 financial crisis. The changes to banks’ management control practices may in turn have implications for banks’ competitive advantages and strategies. LÄS MER