Sökning: "Jonas Folkesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Folkesson.

 1. 1. Vad de säger när de säger sina namn : En läsning av det subversiva anspråket utgående ifrån produktionen av författarnamnet Lidija Praizović

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Hammarbäck Jonas; [2015]
  Nyckelord :Lidija Praizović; Tove Folkesson; Lyra Ekström Lindbäck; Michel Foucault; Wendy Brown; Gilles Deleuze; författarnamn; subversivitet; capitalism; post-fordism; ressentiment; motstånd;

  Sammanfattning : This thesis examines the way that subversivity is produced in relation to the name of the author, as understood by Foucault, and what potential for ressistance that can be glimpsed there. This from the reading of three text that in different ways relate to that theme. LÄS MER

 2. 2. Revisionsplikten i små aktiebolag. En litteraturstudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Folkesson; Jonas Wingård; [2008-02-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Diskussionen om revisionsplikten har pågått i många år och åsikterna har varit delade. 2008 ska således en utredning om revisionspliktens framtid presenteras. LÄS MER