Sökning: "Jonas Gabrielson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Gabrielson.

 1. 1. Anpassning av existerande informationsinfrastruktur med Novacura Flow : Design och integration av en kartkomponent

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonas Gabrielson; Lundberg Albin; [2017]
  Nyckelord :information infrastructure; design science; GIS; business-management software; ERP; BPRS; informationsinfrastruktur; design-baserad forskning; GIS; affärssystem; ERP; BPRS;

  Sammanfattning : I denna designbaserade forskningsstudie utvecklas en kartkomponent till processhanterings- plattformen Novacura Flow. Flow erbjuder ett applikationslager som läggs ovanpå befintliga affärssystem och förmedlar ett skräddarsytt gränssnitt till slutanvändaren. LÄS MER

 2. 2. HUMAN RESOURCE PLANNING

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Henrik Avasalu; David Gabrielson; Jonas Andersson; [2003]
  Nyckelord :Human Resource Management; Strategic Planning; Human Resource Planning; Turbulent Business Environment.;

  Sammanfattning : Human Resource Planning (HRP) is a complex subject, particularly at the time of increasingly turbulent business environments delivering far more discontinuities, which increases the tensions between the greater need for planning and the greater difficulties of prediction. Although a complex subject, the underlying purpose is straightforward, HRP is concerned with having the right people, with the right skills in the right places at the right time. LÄS MER