Sökning: "Jonas Gardell"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Jonas Gardell.

 1. 1. Den oändliga jakten på frihet : En analys av patriarkatets kvinnoförtryck i Jonas Gardells släktkrönika Till minne av en villkorslös kärlek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :gender order; patriarchy; oppression; Jonas Gardell; feminist theory; gender creation; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.; genusordning; patriarkat; förtryck; Jonas Gardell; feministisk teori; genusskapande; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av släktkrönikan Till minne av en villkorslöskärlek, analyserar denna uppsats hur det patriarkala samhället begränsar huvudkaraktären Ingegärd Rasmussen. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusskapande samt Lois Tysons feministiska teori och litteraturkritik, presenterar jag de rådande könsroller, könsnormer samt genusordningar som begränsar Ingegärd Rasmussen under hela hennes livstid. LÄS MER

 2. 2. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 3. 3. Homosexuell och religiös? - diskursanalys av homosexuella mäns identitetsskapande i skönlitteratur med fokus på homosexualitet och religiositet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Otto Iisakki Ylipelkonen; [2016]
  Nyckelord :homosexuality; religiosity; discourse theory; identity; fiction; template analysis style; homosexualitet; religiositet; diskursteori; identitet; skönlitteratur; template analysis style;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine homosexual men’s identities, and focus on how they form their identities in fiction when it comes to being both homosexual and religious. In order to be able to approach and study this phenomenon, three research questions are used: how is identity constructed discursively when it comes to the combination of homo- sexuality and religiosity, what affects the formation of homosexual men’s religious/non- religious identity and how do homosexuality and religiosity affect one another in identity formation?The theory used in this study is discourse theory which includes the following concepts that have been chosen and used to analyze the material: antagonism, hegemonic interven- tion, hegemony, interpellation, subject position and the chain of equivalence. LÄS MER

 4. 4. "Den andra världen. Där allt är upp och ner." : En nærlesning av betydningen av queert rom i Jonas Gardells romantrilogi Torka aldrig tårar utan handskar (2012–2013)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Finne Jørgensen; [2016]
  Nyckelord :Queer; queer theory; queer space; homosexuality; HIV; AIDS; AIDS epidemic; Jonas Gardell; Torka aldrig tårar utan handskar; public places; Bögringen The Gay Ring ; funerals; close reading; Queer; queer-teori; queert rom; homoseksualitet; hiv; aids; aidsepidemi; Jonas Gardell; Torka aldrig tårar utan handskar; offentlig rom; Bögringen; begravelser; nærlesning;

  Sammanfattning : This thesis sets out to explore the lives of homosexuals in the AIDS epidemic in Sweden in Jonas Gardell´s trilogy Torka aldrig tårar utan handskar (Don´t Ever Dry Tears Without Gloves). How is queer space able to unfold in connection to concrete places? The thesis utilizes the perspective of queer theory, where the useful terms of queer space and heteronormativity are found. LÄS MER

 5. 5. BLAND HIVMÄN OCH AIDSOFFER En studie om rapporteringen kring hiv och aids i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Rosenström; Sanna Arbman Hansing; [2015-08-28]
  Nyckelord :hiv; aids; media coverage; media effects;

  Sammanfattning : This study examines how the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet report about hiv and aids. We start our analysis in the summer of 1987 when the famous designer Sigshten Herrgård reveals that he is hiv-infected, which causes a massive press coverage. LÄS MER