Sökning: "Jonas Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Jonas Gustafsson.

 1. 1. Att möta anhöriga i samband med dödsfall på sjukhus : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jonas Gustafsson; Johanna Bravo; [2022]
  Nyckelord :Comfort Theory; död; litteraturstudie; närstående; sjuksköterskor; tröst.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver anhörigas olika behov vid dödsfall. Det beskrivs olika åtgärder vilket underlättar anhörigas sorgearbete, även handlingar som förvärrarsituationen. LÄS MER

 2. 2. Vi äro »ingen» : Drivkraften bakom kampen för kvinnlig kommunal valbarhet i Falun 1905–1910

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonas Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Kvinnlig rösträtt; kommunal valbarhet; politik; demokratisering; Falun;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av den kvinnliga rösträttsrörelsen i början av 1900-talet. Innan kvinnor fick den fulla politiska rösträtten, fick de redan 1909 kommunal valbarhet, det vill säga att de kunde väljas till stadsfullmäktige. LÄS MER

 3. 3. Balansen mellan under- och översäljning En kvalitativ studie om ett miljömässigt legitimitetsproblem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Sunesson; Jonas Gustafsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder delade meningar om hållbar marknadsföring kan ses som etiskt riktigt och det finns många fördelar och nackdelar med att kommunicera sina prestationer kopplade till hållbarhet. Greenwashing är ett välkänt begrepp som beskriver när kommunikationen för miljöarbetet överstiger prestationen, och kan också nämnas som översäljning av densamma. LÄS MER

 4. 4. Spelar föräldrarna någon roll? : En kvalitativ studie om de professionellas upplevelser och erfarenheter av föräldrarollen för ungdomar i vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jimmy Tilstam; Jonas Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Ungdomar i vård; föräldrar; riskfaktorer; samhällsvård; ekologisk utvecklingsteori;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om professionellas syn på föräldrars roll och betydelse vid arbete med ungdomar som befinner sig i någon form av vård i samhällets regi. Varje år får tusentals barn och ungdomar vård i samhällets regi och forskning visar att föräldrarnas delaktighet är en av faktorerna som avgör vårdresultatet. LÄS MER

 5. 5. Then Swänska Argus och svenskheten. En studie gällande Argus medverkan till skapandet av en nationell identitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Samuel Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis examines the Swedish newspaper Then Swänska Argus published between the years 1732-1734 in the context of the emergence of a national identity during the same era. The thesis investigate how Argus talks about Sweden and the Swedes, as well as the interaction between the newspaper and the readers. LÄS MER