Sökning: "Jonas Hähnert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Hähnert.

  1. 1. Läckagets konsekvenser : En kvalitativ intervjustudie om illegalt bruk av buprenorfin

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Linda Bergström; Jonas Hähnert; [2013]
    Nyckelord :Subutex; Buprenorfin; substitutionspreparat; läckage; missbruk; beroende; illegalt bruk; svart marknad; opiat*.;

    Sammanfattning : Title: Consequences of diversion – a qualitative interview study regarding illicitbuprenorphine use.In year 1999 buprenorphine was introduced in Sweden and is used in treatment for opioiddependence. LÄS MER