Sökning: "Jonas Höglund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jonas Höglund.

 1. 1. Optimization combined with process mapping for maximizing product utilization : Investigating the utilization of products in sawmills, a case study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonas Höglund; [2018]
  Nyckelord :Optimization; LINGO; Sorting; Combination; Process Mapping;

  Sammanfattning : The handling and utilization of products is an important factor in organization that strive towards and optimal operation, where different methods in the handling of products have a direct effect on the organizations results. This is a case study where a sawmill with a process that is repeated for each new order in the sorting- and packaging of timber. LÄS MER

 2. 2. Att bygga ethos i Almedalen : En komparativ studie av Jonas Sjöstedts och Jimmie Åkessons retorik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :David Höglund; Jesper Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Jonas Sjöstedt; Jimmie Åkesson; Vänsterpartiet; Sverigedemokraterna; Almedalen; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson bygger sitt ethos under sina respektive tal i Almedalen år 2016. För att undersöka hur Sjöstedt och Åkesson bygger sitt ethos har vi gjort en hermeneutisk närläsning av materialet, för att sedan kunna göra en komparativ analys av de likheter och skillnader i hur de bygger sitt ethos. LÄS MER

 3. 3. Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys : En fallstudie hos KUBALs centrallager

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Patrik Sidén Eriksson; Jonas Höglund; [2016]
  Nyckelord :Inventory; Article placement; ABC-analysis; multi criteria analysis; Lager; artikelplacering; ABC-analys; multikriterieanalys;

  Sammanfattning : This thesis deals with control of stock in an inventory, focusing on inventory placement. The purpose of this thesis is to reduce the transport distance within the main stock house while gathering inventory. LÄS MER

 4. 4. A comparison of reductions from FACT to CNF-SAT

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :John Eriksson; Jonas Höglund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The integer factorisation problem (FACT) is a well-known number-theoreticproblem, with many applications in areas such as cryptography. An instanceof a FACT problem (a number n such that n = p × q) can be reduced to aninstance of the conjunctive normal form boolean satisfiability problem (CNF-SAT), a well-known NP-complete problem. LÄS MER

 5. 5. A comparison of reductions from FACT to CNF-SAT

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :JOHN ERIKSSON; JONAS HÖGLUND; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The integer factorisation problem (FACT) is a well-known number-theoreticproblem, with many applications in areas such as cryptography. An instanceof a FACT problem (a number n such that n = p × q) can be reduced to aninstance of the conjunctive normal form boolean satisfiability problem (CNFSAT),a well-known NP-complete problem. LÄS MER