Sökning: "Jonas Hammarbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Hammarbäck.

 1. 1. Vad de säger när de säger sina namn : En läsning av det subversiva anspråket utgående ifrån produktionen av författarnamnet Lidija Praizović

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Hammarbäck Jonas; [2015]
  Nyckelord :Lidija Praizović; Tove Folkesson; Lyra Ekström Lindbäck; Michel Foucault; Wendy Brown; Gilles Deleuze; författarnamn; subversivitet; capitalism; post-fordism; ressentiment; motstånd;

  Sammanfattning : This thesis examines the way that subversivity is produced in relation to the name of the author, as understood by Foucault, and what potential for ressistance that can be glimpsed there. This from the reading of three text that in different ways relate to that theme. LÄS MER

 2. 2. Yarden/Yarden : En berättelse om prekaritetens verklighetsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jonas Hammarbäck; [2013]
  Nyckelord :Magnus Nilsson; Cristina Morini; Nina Power; precarity; Kristian Lundberg; Yarden; Marxism; Feminization of labour;

  Sammanfattning : By using contemorary work-theory this thesis aim to show how Yarden. En berättelse, puts into play the circumstances of precarian work, circumstances that have gender political as well as identity political overtones. It tries to show how the idea of ”class-jouney” is used as a conciliatory element. LÄS MER