Sökning: "Jonas Hammarström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jonas Hammarström.

 1. 1. Inkludering av nyanlända elever i svensk skola : en kvalitativ studie med fokus på lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonas Hammarström; Jakob Ilboga Östberg; [2021]
  Nyckelord :inkludering; integrerning; exkludering; segregering; nyanlända elever; förberedelseklass;

  Sammanfattning : Hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i skolan bör ske har länge varit ett omdebatterat ämne. Undervisning genom förberedelseklasser och direktplacering i ordinarie klass är två modeller för hur undervisningen av nyanlända elever brukar ske i de svenska grundskolorna. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elever i svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jakob Ilboga Östberg; Jonas Hammarström; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; exkludering; segregering;

  Sammanfattning : År 2015 hade vi en stor flyktingvåg i Sverige, vilket inneburit att många flyktingbarn placerades i de svenska skolorna runt om i landet (Skolverket 2018b). Detta har lett till utmaningar för skolan, vilket vi fått erfara under vår verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER

 3. 3. Gröna granulat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fanny Hammarström; Jonas Erlandsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Design och framtagande av mätanordning för ström och effek på trefas ledare : Josi Periferi strömmeter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jonas Hedlund; Simon Hammarström; [2015]
  Nyckelord :effektmätning; trefasledare; förstärkarkrets; asymmetriskt magnetfält; Matlab; National Instrument; daq usb-6211; standalone.;

  Sammanfattning : The assignment is issued by Scania Maintence AB seeking a new approach to detect power changes in their industrial processes. The work has taken place at Ångströmslaboratoriet and tests have been performed at Scania AB Södertälje.Today’s society consumes enormous amount of energy. LÄS MER

 5. 5. KOINTEGRATIONSANALYS AV SVENSKT FASTIGHETSPRISINDEX OCH OMXS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Hansson; Jonas Hellström; Sebastian Hammarström; Karl Liljequist; [2008]
  Nyckelord :fastighetsprisindex; OMXS; kointegration; diversifiering; långsiktigt samband; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Kointegrationsanalys av svenskt fastighetsprisindex och OMXS Seminarium: 2008-06-02 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Sebastian Hammarström, Karl-Fredrik Hansson, Jonas Hellström, Karl Liljequist Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: fastighetsprisindex, OMXS, kointegration, diversifiering, långsiktigt samband Syfte: Analysera historisk data för att undersöka förekomsten av långsiktigt samband mellan fastighetspriser och OMXS och se hur resultatet kan gagna investerare. Metod: Engle-Grangers kointegrationstester. LÄS MER