Sökning: "Jonas Hassen Khemiri"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Jonas Hassen Khemiri.

 1. 1. Jonas Hassen Khemiri i religionsämnet : En studie om skönlitteratur och läromedel i religionsämnet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sanna Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Jonas Hassen Khemiri; skönlitteratur; läromedel; religionskunskap; identitet; existentiella frågor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka framställningen av identitet och existentiella frågor i skönlitterära verk av Jonas Hassen Khemiri i förhållande till kursplanen i religionskunskap och läromedel i ämnet. Studien som har genomförts med en hermeneutisk textanalys har visat att många läromedel i religionskunskap brister i framställningen av identitet och existentiella frågor, vilka båda är centrala delar i kursplanen. LÄS MER

 2. 2. Faderns synder : En intersektionell studie av faderskap i Jonas Hassen Khemiris Montecore och Pappaklausulen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria-Carmen Lungu; [2019]
  Nyckelord :Khemiri; faderskap; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Montecore, un roman unique

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Segerblom; [2016-02-19]
  Nyckelord :Translation; translation studies; Gallicisms; false friends; Jonas Hassen Khemiri; Montecore;

  Sammanfattning : This essay is a study of the translation from Swedish to French of the novel Montecore, The silence of the tiger by Jonas Hassen Khemiri. I have compared a number of Gallicisms (words or idioms borrowed from French) chosen in the original text with their translations in the French version. LÄS MER

 4. 4. "Du kan gå nu." : En kvalitativ textanalys av Jonas Hassen Khemiris öppna brev till justitieministern Beatrice Ask

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Linda Karlsson; Amanda Johnsson; [2016]
  Nyckelord :emotionell politisk sfär; öppet brev; Bästa Beatrice Ask; Jonas Hassen Khemiri; genreanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Jonas Hassen Khemiris öppna brev till Beatrice Ask som publicerades i Dagens Nyheter, Kultur och Nöje, 13 mars 2013. Det öppna brevet var ytterligare ett inlägg i den då pågående debatten kring REVA-projektet och delades rekordmånga gånger på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. "Låt oss kollidera våra kloka huvuden". Montecore i undervisningen för svenska 3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Amandla Cassel; [2015-10-05]
  Nyckelord :literature didactics; teaching of literature; secondary school; postcolonial literature; orientalism; Said;

  Sammanfattning : The aim of this study in literature didactics is to examine how a novel can be used in a Swedish languageclassroom in the course “Svenska 3”. According to the syllabus, pupils must learn how to analyse the maintheme, the genre, and the authorship of works of literature. LÄS MER