Sökning: "Jonas Hassen Khemiri"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Jonas Hassen Khemiri.

 1. 1. Montecore, un roman unique

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Segerblom; [2016-02-19]
  Nyckelord :Translation; translation studies; Gallicisms; false friends; Jonas Hassen Khemiri; Montecore;

  Sammanfattning : This essay is a study of the translation from Swedish to French of the novel Montecore, The silence of the tiger by Jonas Hassen Khemiri. I have compared a number of Gallicisms (words or idioms borrowed from French) chosen in the original text with their translations in the French version. LÄS MER

 2. 2. "Du kan gå nu." : En kvalitativ textanalys av Jonas Hassen Khemiris öppna brev till justitieministern Beatrice Ask

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Linda Karlsson; Amanda Johnsson; [2016]
  Nyckelord :emotionell politisk sfär; öppet brev; Bästa Beatrice Ask; Jonas Hassen Khemiri; genreanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Jonas Hassen Khemiris öppna brev till Beatrice Ask som publicerades i Dagens Nyheter, Kultur och Nöje, 13 mars 2013. Det öppna brevet var ytterligare ett inlägg i den då pågående debatten kring REVA-projektet och delades rekordmånga gånger på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. "Låt oss kollidera våra kloka huvuden". Montecore i undervisningen för svenska 3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Amandla Cassel; [2015-10-05]
  Nyckelord :literature didactics; teaching of literature; secondary school; postcolonial literature; orientalism; Said;

  Sammanfattning : The aim of this study in literature didactics is to examine how a novel can be used in a Swedish languageclassroom in the course “Svenska 3”. According to the syllabus, pupils must learn how to analyse the maintheme, the genre, and the authorship of works of literature. LÄS MER

 4. 4. Fäder och söner : En komparativ studie av manlig identitet och maskuliniteter hos fäder och söner i Jonas Hassen Khemiris romaner Ett öga rött och Montecore – en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Camilla Simone Lindblad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Spegel, spegel på texten där : – En studie i mise en abyme som dekonstruktiv praktik i skönlitteraturen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Annika Paananen; [2014]
  Nyckelord :Mise en abyme; spegling; André Gide; dekonstruktion; dekonstruera; Derrida; sanning; Montecore; Drömfakulteten; If on a winter s night a traveler; läsprocessen; Iser;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersökts hur greppet mise en abyme kan användas som ett dekonstruktivt verktyg i fiktionen. De tre romanerna som ligger till grund för uppsatsen är Montecore - en unik tiger av Jonas Hassen Khemiri, Sara Stridsbergs Drömfakulteten: tillägg till sexualteorin samt If on a Winter’s Night a Traveler av Italo Calvino. LÄS MER