Sökning: "Jonas Hultberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jonas Hultberg.

 1. 1. Point source carbon capture by porous inorganic carbonates

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

  Författare :Jonas Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Carbon capture; Gas separation; Adsorbent; Inorganic carbonates; Point source; Carbon dioxide; Kolavskiljning; Adsorbenter; Oorganiska karbonater; Punktkälla; Koldioxid;

  Sammanfattning : Mesoporous inorganic carbonates (MIC) was synthesized and tested as adsorbents for CO2, using vacuum and temperature swing adsorption. Mesoporous magnesium carbonate (MMC), mesoporous calcium carbonate (MCC) and mesoporous calcium magnesium carbonate (MCMC), all included in MIC, are exceedingly porous with an amorphous structure. LÄS MER

 2. 2. Design och implementation av en e-butik med en personifierbar produkt för att uppnå nytta och effektivitet : Utveckling av e-butiken Coffe Creation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; ; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elinor Öhlund; William Wang; Gullis Phung; Jonas Olsson; Felix Lundqvist; Dag Hultberg; Max Fixcher; Hampus Back; [2017]
  Nyckelord :personifiera; kundanpassa; skräddarsy; produkt; vara; e-butik; webbshop;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att finna faktorer som gör en e-butik med personifierbara produkter användbar i form av effektivitet och nytta. Processen fram till slutprodukten har gjorts med en iterationsbaserad user-centered design-metod där utvecklarna under arbetets gång har haft en kontinuerlig dialog med slutanvändaren. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa bland sjuksköterskor - En studie av Secondary Traumatic Stress och Vicarious Traumatization

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonas Hultberg; [2011-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studenter har fått höra att arbeta inom sjukvården med omvårdande arbete kan vara väldigt påfrestande för den egna hälsan. Detta arbetes syfte har då varit att undersöka vilka komplikationer till omvårdnad i form av psykisk ohälsa – specifikt vad gällande Secondary Traumatic Stress, Compassion Fatigue och Vicarious Traumatization – som kan drabba sjuksköterskan, samt att undersöka vad som utgör risk- och skyddsfaktorer. LÄS MER

 4. 4. Våldsprevention i skolan Hur bör grovt våld mellan skolungdomar förebyggas?

  C-uppsats,

  Författare :Jonas Hultberg; Ulf Berne; [2010]
  Nyckelord :Brottstriangeln; Brå; grovt våld; handlingsplan;

  Sammanfattning : Alla elever ska kunna gå till sin skola och känna sig trygga. Det finns många ungdomar som idag uppleverotrygghet, på grund av konflikter och våldsamheter i skolmiljön. Avsikten med den här studien är att bidra tillgynnsammare förutsättningar beträffande arbetet för en tryggare skola. LÄS MER

 5. 5. Kolliderande standardavtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Rätt och rättsfilosofi; Linköpings universitet/Rätt och rättsfilosofi; Linköpings universitet/Rätt och rättsfilosofi

  Författare :Olof Bergström; Marcus Hansson; Jonas Hultberg; [2009]
  Nyckelord :Kolliderande standardavtal; standardavtalsrätt; avtalsrätt; battle of the forms;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om kolliderande standardavtal, internationellt benämnt battle of the forms. Problematiken grundas i att två parter i en avtalsförhandling har tillsänt varandra olika standardavtal med motstridiga villkor. Tvist uppkommer sedan oftast när parterna börjat prestera eller till och med fullbordat avtalet. LÄS MER