Sökning: "Jonas Jacobson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Jacobson.

  1. 1. Nationalism inom sportjournalistik : En kritisk diskursanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av skid-VM i Oslo 2011

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

    Författare :Jonas Jacobson; David Hagman; [2011]
    Nyckelord :Nationalism; sportjournalistik; föreställd gemenskap; kritisk diskursanalys; CDA; Aftonbladet; Dagens Nyheter; semiotik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER