Sökning: "Jonas Kovacs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Kovacs.

  1. 1. Göra själv eller inte : Service på nya premisser

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Kovacs; Jonas Taube; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Service, i form av tjänster, har i vårt samhälle vuxit sig till en stor och naturlig del av vår vardag. Utvecklingen går nu mot att kunderna får allt större ansvar över service-processen, vilket slutligen resulterar i vad som kallas självservice. LÄS MER