Sökning: "Jonas Kragnert Bartholf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Kragnert Bartholf.

 1. 1. Vänsterpartiets integrationspolitik : En idéanalytisk redogörelse av hur integration och invandring formuleras officiellt av Vänsterpartiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Kragnert Bartholf; [2020]
  Nyckelord :Invandring; integration; islam; Vänsterpartiet; jämställdhet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to describe in what ways integration is being described from The Swedish Left party. The methods to do so is by using a model for analyzing ideas expressed through legislation bills and by observing the parties’ official communication. LÄS MER

 2. 2. Isn't it good? : En undersökning av hur remediering kan användas som metod för litteraturundervisning i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jonas Kragnert Bartholf; [2019]
  Nyckelord :Adaption; remediering; undervisning; Norwegian wood;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör hur remediering kan användas för att synliggöra innehållet i litteratur. Exemplet som används för att närma sig frågan består av två estetiska verk. Det ena är The Beatles sång Norwegian wood, från skivan ”Rubber soul” från 1965. Det andra är Haruki Murakamis roman från 1987 med samma namn. LÄS MER