Sökning: "Jonas Kvarnerot"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonas Kvarnerot.

 1. 1. Great Expectations and Reasons for Taking Responsibility – A Study About the Business Case for CSR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Kvarnerot; [2014]
  Nyckelord :corporate social responsibility CSR ; the business case; sustainability; costs; risks; competitive advantage; reputation; legitimacy; synergy; value; benefits; stakeholders; development; transparency; information; cooperation; IKEA; Skanska; Trelleborg AB; Social Sciences;

  Sammanfattning : Because societies, companies and people are different, there are different views on corporations' roles and responsibilities. The purpose of this study is to understand what, why and how some business organizations benefit and create business cases from corporate responsibilities and sustainability. LÄS MER

 2. 2. Twitterstormen - Om samspelet mellan mediala aktörer i offentliga samtal

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Andersson; Jonas Kvarnerot; [2014]
  Nyckelord :genus; twitter; offentlighet; debatt; medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med nya teknologiska landvinningar skapas fler möjligheter till diskussion och debatt, och Jürgen Habermas offentlighetsteori är fortfarande en viktig grundpelare när vi talar om opinionsbildning och offentlighet. Men tack vare internet och alla dess möjligheter har nya arenor skapats där åsiktsbildningens möjligheter utökats enormt. LÄS MER

 3. 3. Is the business of business only business?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jonas Kvarnerot; [2010]
  Nyckelord :företagsansvar; Brasilien; CSR; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER