Sökning: "Jonas Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Jonas Larsson.

 1. 1. Vårdnadshavares upplevelser av mötet med pedagoger : hämtning på förskolan ur ett relationellt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Gustafsson; Miranda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; föräldraperspektiv; hämtning; kommunikation; relationellt perspektiv; samverkan; samvaro;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en insikt i hur vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger när de hämtar sina barn på förskolan och om de får den information de efterfrågar. Studiens teoretiska ansats har hämtas i från Jonas Aspelins studier om det relationella perspektivet, där sam-verkan, sam-varo och kommunikation är väsentliga delar. LÄS MER

 2. 2. Network Automation in a Multi-vendor Environment

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jonas Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automation is something that effects every occupation, and everyone wants more of. Networking is not any different were the systematic tasks that can be prone to human errors and the long time-wasting configuration surely could be automated. LÄS MER

 3. 3. Physical vs Digital Tabletop Games

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Jonas Ekblad; [2020]
  Nyckelord :Tabletop; Board Games; User Experience; UX; Digital Tabletop Games; Game Analysis; GUESS; Game Design Analysis; Analysis;

  Sammanfattning : This paper shows the difference in User Experience between Physical and Digital tabletop games. The goal of the project is to get an understanding of how and why playing tabletop games differentiates depending on the platform. Seven tabletop games have been chosen from different genres with an official digital adaptation. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på veckotidningsbranschen – En fallstudie på företaget Aller media

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Holmstedt; Rebecca Larsson; [2020]
  Nyckelord :digitalization; digital technologies; papers; journals magazines; magazine industry; weekly magazines; weekly magazine industry; ; family magazines; Sweden; Aller media;

  Sammanfattning : På grund av digitaliseringens uppenbara påverkan på tidningsindustrin i kombination med brist på tidigare vetenskapliga studier kring detta ämne – söker denna studie att öka kunskapen och förståelsen för hur fenomenet digitalisering påverkat företag i veckotidningsindustrin. Studiens syfte är främst att undersöka hur företaget Aller media och dess affärsmodeller påverkats av digitaliseringen. LÄS MER

 5. 5. A simulation-based approach for systematic analysis of workflow during the construction of in-situ concrete frames

  L3-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Robert Larsson; Martin Rudberg; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction workflow of in-situ concrete frames in multi-storey residential buildings is highly complex and dynamic. Discrete-event simulation (DES) offers capabilities to model and analyse such complexity. LÄS MER