Sökning: "Jonas Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Jonas Larsson.

 1. 1. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER

 2. 2. Den disruptiva entreprenören : En kvalitativ studie om hur finansieringsprocessen ser ut för entreprenörer som ägnar sig åt disruptiv innovation i svenska småföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Philip Larsson; Jonas Stenhällen; [2023]
  Nyckelord :Entrepreneur; financing process; disruptive innovation; disruptive entrepreneur; external financier; external financing; information asymmetry; Entreprenör; finansieringsprocess; disruptiv innovation; disruptiv entreprenör; extern finansiär; extern finansiering; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Disruptive innovation pertains to a process wherein a modest idea can grow and transform the entire landscape among established companies within the same industry. While this type of innovation has the potential to revolutionize markets and industries, it also presents challenges, particularly in securing funding. LÄS MER

 3. 3. Organisatorisk tystnad : En litteraturstudie om den organisatoriska tystnadens bakgrund och uppkomst.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonas Persson; Geir Larsson; [2023]
  Nyckelord :Fear; leadership; organizational silence; power; silence culture; Ledarskap; makt; organisatorisk tystnad; rädsla; tystnadskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Tidigare forskning har visat att organisatorisk tystnad renderar i många konsekvenser som har påverkan på organisationers välmående, effektivitet och möjligheter till utveckling. Genom att förstå hur tystnadskultur uppstår och vilka de bakomliggande faktorerna som skapar den ges en organisation möjlighet att agera istället för att reagera när faktum är fullbordat och tystnadskulturen konstaterad. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av postoperativ vård och smärthantering : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jonas Karjalainen; Josefin Larsson; [2022]
  Nyckelord :experiences; pain assessment; pain management; postoperative pain; qualitative method;

  Sammanfattning : Background: Postoperative pain is a global issue. Although knowledge of the issue is well known and measures have been taken to reform the care, a large proportion of surgical patients experience severe postoperative pain. Without adequate pain relief, recovery might be postoperatively inhibited or prolonged. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsstrategier vid organisationsförändring : En studie om vilka kommunikationsstrategier ledare använder sig av när de kommunicerar med sina anställda vid organisationsförändringar och i händelse av det motstånd som uppstår.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Elfsson; Emilia Larsson; [2022]
  Nyckelord :Organisationsförändring; motstånd; kommunikation; delaktighet; förtroende;

  Sammanfattning : Titel: Kommunikationsstrategier vid organisationsförändring: En studie om vilka kommunikationsstrategier ledare använder sig av när de kommunicerar med sina anställda vid organisationsförändringar och i händelse av det mostånd som uppstår. Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i ämnet företagsekonomi. LÄS MER