Sökning: "Jonas Legnerot"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Legnerot.

  1. 1. Coachkompetenser - Genom föreningars ögon : En studie om coachkompetenser och rekrytering

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Marcus Andersson; Jonas Legnerot; [2022]
    Nyckelord :coach; competence; icehockey; sports; coaching knowledge; coaching abilities; coaching development; recruiting coaches; Utveckling; coachkompetenser; kunskap; rekrytering av coacher;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att dels undersöka vilka coachkompetenser som coacher bör besitta enligt svenska ishockeyföreningar för att skapa en bra prestationsmiljö, dels att undersöka eventuella skillnader mellan elit- och breddföreningar angående coachkompetenser samt rekryteringsprocess. Studiens teoretiska perspektiv är dels coachkompetenser, i vilket det fokuseras på professionella-, interpersonella- och intrapersonella kunskaper och rekrytering. LÄS MER