Sökning: "Jonas Lewis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Lewis.

 1. 1. An insight to Level Communication through the use of Cameras : a Project Report

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign, teknik och lärande

  Författare :Jonas Lewis; [2013]
  Nyckelord :camera; game; videogames; level design;

  Sammanfattning : The following paper is a documentation and project report of the construction of a project called Synergy. It details the underlying notion, investigation, procedure, and learning that lead to the construction, as well as the reflection upon a level design. LÄS MER

 2. 2. Den svårtämjda opinionen - En studie av opinionsbildning och demokrati på DN Debatt i anknytning till EMU-valet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonas Johansson; [2004]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : DN Debatt sägs vara ett av Sveriges mest inflytelserika opinionsbildande forum och vad som ges utrymme här och vad detta i förlängningen får för konsekvenser är utgångspunkten för denna studie. Studieobjektet DN Debatt undersöks i anslutning till den svenska folkomröstningen till EMU och ramsätts av opinions- och demokratiaspekter. LÄS MER