Sökning: "Jonas Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Jonas Lindberg.

 1. 1. Operationssjuksköterskors hantering av förändring i operationsprogrammet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jonas Lindberg; Tina Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Working environment; operating room nurses; experience; schedule change; operation; Arbetsmiljö; Operationssjuksköterskor; Upplevelser; Programförändring; Operation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön består av fyra delar: fysiska, psykiska, organisatoriska och psykosociala. Delarna i arbetsmiljön påverkar personalen olika mycket. LÄS MER

 2. 2. Värdet av hållbarhetsrapportering : En kvalitativ studie i hur hållbarhetsrapportering kan påverka investeringsbeslut

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonas Lindberg; Oskar Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :nstitutionella investerare; Hållbarhetsrapportering; SRI; CSR; Värdeskapande; SDL; Service Ecosystem; GRI;

  Sammanfattning : Dagens samhälle lägger mer fokus på hållbarhet än tidigare, där institutionella investerare är en central aktör, vilket gör att intresset för hållbara investeringar växer. Institutionella investerare har skiftat fokus mot mer hållbara investeringar på grund av press från deras kunder och företagen har idag ett stort socialt ansvar, grundat på sociala-, bolagsstyrnings- och miljökriterier. LÄS MER

 3. 3. Vehicle Collision Risk Prediction Using a Dynamic Bayesian Network

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jonas Lindberg; Isak Wolfert Källman; [2020]
  Nyckelord :Collision risk prediction; dynamic Bayesian network; sequential importance resampling; autonomous vehicles; ADAS; intelligent driver model; Förutsägelse av kollisionsrisk; dynamiskt Bayesianskt nätverk; sekventiell vägd simulering; autonoma fordon; ADAS; intelligent förarmodell;

  Sammanfattning : This thesis tackles the problem of predicting the collision risk for vehicles driving in complex traffic scenes for a few seconds into the future. The method is based on previous research using dynamic Bayesian networks to represent the state of the system. LÄS MER

 4. 4. Ankarskenor i byggandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Bashar Alkrdi; Jonas Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Ankarskena; Arbetsmiljö; Installation; Innovation; Incitament; Anchor rail; Work environment; Installation; Innovation; Incentive;

  Sammanfattning : Vårt examenarbete om ankarskenor i byggandet omfattar implementering av en ny teknik i byggandet i form av föringjutna ankarskenor för installationer av VS rör, ventilation, sprinkler och EL. I en allt mer globaliserad värld råder en allt högre konkurrensutsatt marknad, vilket gör att det också ställs högre krav på entreprenörerna inom byggsektorn. LÄS MER

 5. 5. Väljer du rätt café för dig? : En studie om konsumentbeteende vid val av caféer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Lindberg; Elina Lundström; [2019]
  Nyckelord :Evolutionära behov; fundamentala motiv; konsumentbeteenden; irrationellt konsumentbeteende; praxeoloxi; nudging; livsstadier.;

  Sammanfattning : Titel: Väljer du rätt café för dig? - En studie om konsumentbeteende vid val av caféer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Caroline Lindberg och Elina Lundström Handledare: Jonas Kågström Datum: Mars - 2019 Syfte: Analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteende Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med utgångspunkt i ett deduktivt förhållningssätt. Genom en webbaserad enkätundersökning som tilldelades 181 stycken respondenter i åldrarna 15– 90. LÄS MER