Sökning: "Jonas Lundbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Lundbäck.

 1. 1. Ingenstans att träffas : En kvalitativ studie om utvecklingen av sociala band på en bruksort under de senaste årtiondena

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jonas Lundbäck; [2020]
  Nyckelord :sociala band; narrativ metod; inbäddning; avtraditionalisering; centrum; periferi;

  Sammanfattning : Bruksorter har en speciell historia med en dominerande industri på orten. I den här uppsatsen undersöker jag de sociala banden på orten, som jag kallar Hammarviken, genom de teoretiska begreppen inbäddning, avtraditionalisering, centrum och periferi. LÄS MER

 2. 2. Leder attraktivitet till produktivitet? : En studie av fastighetsmäklares attraktivitet och dess påverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kalle Gudmundsson; Olivia Lundbäck; [2019]
  Nyckelord :Beauty penalty; beauty premium; Attraktivitet; fastighetsmäklare; kön; produktivitet; ålder;

  Sammanfattning : Titel: Leder attraktivitet till produktivitet? En studie av fastighetsmäklares attraktivitet och dess påverkan. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, inriktning marknadsföring. Författare: Kalle Gudmundsson och Olivia Lundbäck. Handledare: Jonas Kågström. LÄS MER