Sökning: "Jonas Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jonas Lundqvist.

 1. 1. Allsidighet och saklighet : En kvalitativ studie om hur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och Jehovas vittnen representeras i läroböcker

  M1-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :JV; SDH; nyreligiösa rörelser; läroboksgranskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Jehovas vittnen och Jesu Kristi kyrka avSista Dagars Heliga representeras i läroböcker ämnade för gymnasiet och högstadiet efter 2011.Studien har även ämnat undersöka hur beskrivningarna av rörelserna skiljer sig åt, och i vilkasammanhang religionerna placeras i läroböckerna. LÄS MER

 2. 2. Restaurangbranschen under hot av en pandemi - Är ledningen redo? : En kvalitativ studie om Corona krisen i Malmö och dess påverkan på restaurangbranschen och dess ledning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Carl Gustafsson; Nicolas Arriagada; Jonas Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; ledning; ledarskap; ledarskap under kris; kommunikation; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ledarskapet inom restauranger i Malmö har använt sig av krishantering före och under Corona krisen. Metod:Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex olika respondenter inom ledningen från olika restauranger i Malmö Kommun. LÄS MER

 3. 3. Krisberedskapsprocessen, samverkan mellan nivåer och utspridd ansvarsfördelning : En deskriptiv fallstudie av krisberedskap på regional och lokal nivå.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Hansson; Jonas Åberg; [2019]
  Nyckelord :Agencies; collaboration; county governments; crisis management; implementations theory; municipalities; policy network; policy process; preparedness; process; wicked problem; Implementeringsteori; kommun; krisberedskap; länsstyrelse; myndighet; policynätverk; policyprocess; process; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån Sveriges förändrade agenda avseende samhällets beredskap att hantera kriser, studera krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå genom informantintervjuer av nyckelbefattningar inom länsstyrelse och kommun. Uppsatsen svarar genom en deskriptiv fallstudie med kvalitativ metod av länsstyrelser och kommuner på frågeställningarna: Hur genomförs den komplexa krisberedskapsprocessen vid regional och lokal nivå samt vilket behov av stöd kräver krisberedskapsprocessen? I studien sammanställs en empirisk krisberedskapsprocess vilken jämförts med den normativa krisberedskapsprocesen genom att använda Lundqvists (1992) implementeringsteori baserad på Förstå, Kan, Vill. LÄS MER

 4. 4. Lärares arbete med och uppfattningar om rörelsepauser i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stefan Lundqvist; Jonas Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Rörelsepaus; effekter av rörelsepauser; lärare arbete med rörelsepauser; rörelsepauser och lärande.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att ta reda på hur lärare arbetar med rörelsepauser i skolan och vad de har för åsikter om ämnet. Vi vill även ta reda på om lärarna tycker att rörelsepauser påverkar elevernas lärande. Vi har i studien intervjuat sex lärare som arbetar på tre olika skolor. LÄS MER

 5. 5. Design och implementation av en e-butik med en personifierbar produkt för att uppnå nytta och effektivitet : Utveckling av e-butiken Coffe Creation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elinor Öhlund; William Wang; Gullis Phung; Jonas Olsson; Felix Lundqvist; Dag Hultberg; Max Fixcher; Hampus Back; [2017]
  Nyckelord :personifiera; kundanpassa; skräddarsy; produkt; vara; e-butik; webbshop;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att finna faktorer som gör en e-butik med personifierbara produkter användbar i form av effektivitet och nytta. Processen fram till slutprodukten har gjorts med en iterationsbaserad user-centered design-metod där utvecklarna under arbetets gång har haft en kontinuerlig dialog med slutanvändaren. LÄS MER