Sökning: "Jonas Lundstedt och Emil Ulander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Lundstedt och Emil Ulander.

  1. 1. Fotbollsmatcher för hela slanten : En eventstudie om hur klubbars matchprestationer påverkar aktiekursen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jonas Lundstedt; Emil Ulander; [2014]
    Nyckelord :Football clubs; match outcome; turnaround; goal difference; expectations; abnormal return; event study; Fotbollsklubbar; matchutfall; vändningar; målskillnad; förväntningar; avvikande avkastning; eventstudie;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas av klubbarnas prestationer på planen i hänsyn till matchresultat. Delsyftet är att se om andra faktorer som är länkade till matchresultat kan ge mer eller mindre tyngd till eventuella prisförändringar. LÄS MER