Sökning: "Jonas Lundstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonas Lundstedt.

 1. 1. Finanskriser & Transparens - En studie om korruption ur ett collective action-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Hansson; Martin Lundstedt; [2018-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corruption is a widespread problem in large parts of the world. Studying the phenomenon and putting forward useful propositions for decreasing corruption is therefore of immediate importance. A recent contribution to understanding corruption is viewing it as a collective action-problem. LÄS MER

 2. 2. Ethnic Diversity, a Desolation Row for Interpersonal Trust?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Lundstedt; Simon Nissling; [2016]
  Nyckelord :Local trust; General trust; Ethnic diversity; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this paper we will investigate whether the ethnic composition of a county affects their trust. More specifically we will answer the question: does the ethnic composition affect the level of trust in Sweden and are there any specific factors that increase this effect? In order to do this we use data on Swedish citizens from the year 2001 to the year 2012. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsmatcher för hela slanten : En eventstudie om hur klubbars matchprestationer påverkar aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonas Lundstedt; Emil Ulander; [2014]
  Nyckelord :Football clubs; match outcome; turnaround; goal difference; expectations; abnormal return; event study; Fotbollsklubbar; matchutfall; vändningar; målskillnad; förväntningar; avvikande avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas av klubbarnas prestationer på planen i hänsyn till matchresultat. Delsyftet är att se om andra faktorer som är länkade till matchresultat kan ge mer eller mindre tyngd till eventuella prisförändringar. LÄS MER