Sökning: "Jonas Månsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jonas Månsson.

 1. 1. Strukturerad vilostund på intensivvårdsavdelning : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonas Månsson; Magnus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Quiet time; daytime rest; ICU; ICU-environment; Critical care nursing; Strukturerad vilostund; petfri tid; dagtidsvila; intensivvård; intensivvårdsmiljö; omvårdnad vid intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatientens sömn nattetid är fragmenterad och blir i stor utsträckning störd, vilket gör att en vila på dagen behövs; en strukturerad vilostund. För återhämtning och läkning av sjukdomstillstånd är det viktigt att patienten får den vila denne behöver. LÄS MER

 2. 2. Market Timing and Capital Structures - Evidence from the Nordic Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Tonell; Elise Månsson; [2010]
  Nyckelord :Equity Market Timing; Capital Structures; D E; Debt; Equity; Baker and Wurgler; Nordic Market; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the applicability of the equity Market Timing Theory of capital structures on large firms in the Nordic market. Tested by using a panel data regression on firms listed on the OMX large cap in Sweden, Denmark and Finland. LÄS MER

 3. 3. Interaktion mellan IT-stöd och yrkesroll – Kontextförändringar ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Stefan Lindblom; Jonas Månsson; Andreas Hultén; [2008]
  Nyckelord :aktörer; Social interaktion; bibliotek; Socialkonstruktivism; bibliotekssystem; LIBRIS; bibliotekarie; aktörsroller.; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : I denna studie använder vi oss av ett teoretiskt ramverk baserad på den socialkonstruktivistiska teorin The Human Environment Modell (HEM). Detta gör vi med syfte att se vad för information vi kan få fram från en aktörsgrupp om: Hur den sociala interaktionen som skett mellan denna aktörsgrupp och ett IT-stöd har förändrat aktörsgruppens roll och dess sociala kontext. LÄS MER

 4. 4. Principles for Channel Allocation in GSM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Jonas Månsson; [2008]
  Nyckelord :GSM GPRS EDGE Channel Allocation TDMA time slot;

  Sammanfattning : In today's GSM system there is a complex resource situation when it comes to the scarce TDMA channels in the air interface, the time slots. There are both voice call services that use one or a half time slot and there are packet data users, that may share time slots with other packet data users, and they can use multiple channels at the same time. LÄS MER

 5. 5. Measuring techniques of Induced Polarization regarding data quality with an application on a test-site in Aarhus, Denmark and the tunnel construction at the Hallandsås Horst, Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Carl-Henrik Månsson; Jonas Siikanen; [2007]
  Nyckelord :Induced Polarization; capacitive coupling; separated cables; chargeability; CVES; the Hallandsås Horst; inducerad polarisation; kapacitiv koppling; separerade kablar; Hallandsås; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It has been shown that surveys of Induced polarization (IP) often contain data of low quality, because it is highly sensitive against different noise sources. When measuring induced polarization, where the method uses multicore cables and continuous electrode sounding (CVES, Continuous Vertical Electrical Sounding), noise phenomena such as capacitive coupling effects have to be considered. LÄS MER