Sökning: "Jonas Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Jonas Nilsson.

 1. 1. Från mikro till macro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jonas Nilsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Improvisation; Kammarmusik; Konstnärlig metod; Filosofi; Rhizom; Semiotik;

  Sammanfattning : Författaren undersöker improvisation som en aktivt integrerad metod i komponerandet och framförandet av nyskriven musik. Arbetet tar utgångspunkt i västerländsk, konventionell notation och akustisk kammarmusik i det västerländska, konstmusikaliska idiomet men ämnar utforska och utveckla nya metoder och arbetssätt som möjliggör och främjar ett processuellt och improviserande förhållningssätt till musikaliska idéer under såväl notationsprocessen som framförandet av musiken. LÄS MER

 2. 2. Ett diadem och dess ikonografi : En studie av kejsarinnan Josephines pärl- och kamédiadem i porträtt mellan 1812 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina af Klinteberg; [2021]
  Nyckelord :Empress Josephine; Emperor Napoleon; Malmaison; Nitot et Fils; Chaumet; Queen Hortense; Queen Josefina; Queen Silvia; King Carl XVI Gustaf; Crown Princess Victoria; Prince Daniel; Bernadotte; L Thomasset; Ferdinand-Paul-Louis Quaglia; Fredric Westin; Bertha Valerius; Lennart Nilsson; Bo Larsson; Jonas Ekströmer; Lars Sjööblom; Czeslaw Slania; pearl and cameo diadem; royal wedding; iconography; coronation; coronation diadem; modern democracy; rite de passage; kejsarinnan Josefine; kejsare Napoleon; Malmaison; Nitot et Fils; Chaumet; drottning Hortense; drottning Josefina; drottning Silvia; kund Carl XVI Gustaf; kronprinsessan Victoria; prins Daniel; Bernadotte; L Thomasset; Ferdinand-Paul-Louis Quaglia; Fredric Westin; Bertha Valerius; Lennart Nilsson; Bo Larsson; Jonas Ekströmer; Lars Sjööblom; Czeslaw Slania; pärl- och kamédiadem; kamédiadem; diadem; kungligt bröllop; ikonografi; kröning; kröningsdiadem; modern demokrati; rite de passage;

  Sammanfattning : The main purpose of this study of a pearl and cameo diadem, given by Napoleon to his first wife Josephine in 1809, is to follow its representation in portraiture from Paris in 1812 to Stockholm in 2010, and explore how the iconography develops during these 200 years. From the earlier years, the diadem is found only in miniatures, then after coming to the new royal family in Sweden, the Bernadottes, it is given a role of an heirloom representing history and families in grand paintings, arriving to the present well-known wedding hairpiece, covered by modern media, where the diadem is more of a crown than the open, forehead-covering piece of fashion jewellery it was during the Napoleonic era in France. LÄS MER

 3. 3. Övervakning av kapacitetsbegränsningar i kraftsystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Leander Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elkraft; övervakning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomförs med Vattenfall Eldistribution som uppdragsgivare. Parter inom företaget anser att driftövervakningen idag sker aningen konservativt och traditionsbundet. LÄS MER

 4. 4. Etnicitet på det svenska litterära fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Antonia Rojas; [2021]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; Yahya Hassan; Yahya Hassan: dikter; Zlatan Ibrahimović; David Lagercrantz; Jag är Zlatan Ibrahimović: min historia; Jonas Hassen Khemiri; Ett öga rött; etnicitet; litterärt fält; exotism; bokmarknad; Languages and Literatures; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The thesis proposes to examine the material and symbolic production of the bestsellers: Ett öga rött (2003) by Jonas Hassen Khemiri, Jag är Zlatan Ibrahimović: min historia (2011) by Zlatan Ibrahimović and David Lagercrantz, and Yahya Hassan: dikter (2014) by Yahya Hassan. The problem of investigation posed is: How does assumptions about ethnicity intersect with the publication of these bestsellers? Using Gerard Genette’s paratextual method the thesis analyzes conditions of production, marketing, and reception. LÄS MER

 5. 5. Vilken medvetenhet och erfarenhet har gemene man om sitt deltagande vid insamling av big data?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Fredric Cederquist; Jonas Bergerheim; Kristian Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER