Sökning: "Jonas Nygren"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jonas Nygren.

 1. 1. Bayesian Neural Networks for Forecasting Restaurant Table Bookings

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Nygren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  In the restaurant business, the amount of bookings and guests on a given day will vary greatly depending on multiple factors, both internal and external. Examples of internal factors may be events held at the restaurant such as parties, quiz nights or special offers. LÄS MER

 2. 2. Patienters läkemedelsanvändning vid inskrivning inför elektiv urologisk kirurgi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Jonas Nygren; [2020]
  Nyckelord :Läkemedel Urologi Inskrivning Elektiv kirurgi Hälsobeskrivning Apotekare;

  Sammanfattning : Abstract Elective urological patients’ medication usage at the time of admission Author: Nygren. J. Supervisor: Gillespie. U. LÄS MER

 3. 3. Print & Digital : A qualitative study about students perceived differences and how they move between the mediums

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Jonas Nygren; [2020]
  Nyckelord :Print; digital; medium; reading behavior; students;

  Sammanfattning : Due to digitization, the way students work in academia has changed over the years. Students now have to consume and produce more material on the computer than ever before. But despite this, print still has a place in many students' lives as the preferred medium when it comes to reading and writing. LÄS MER

 4. 4. Att upprätthålla kompetens i Lunds nationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hugo Enberger; Jonas Blohm Nygren; [2019]
  Nyckelord :Kompetens; Kunskap; Kompetensöverföring; executive coaching; mentorskap; uppföljning; knowledge management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie kring studentnationerna i Lund och den kompetensöverföring som sker varje termin när quratel byts ut. Uppsatsen har grund i en hermeneutisk analys där intervjusvaren tolkas av forskaren. Forskningen utgår från empiriskt insamlat material från intervjuer med olika quratelare på några av Lunds större nationer. LÄS MER

 5. 5. Coating Formulations Suitable for Biodegradable Microneedles with Immediate Release

  Master-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Jonas Nygren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER