Sökning: "Jonas Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Jonas Persson.

 1. 1. Individers betalningsvilja för nötkött - En studie om hur en hypotetisk skatt på nötkött tas emot av den svenska befolkningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Persson; Claudia Wahlöö; [2021-09-14]
  Nyckelord :beef; greenhouse gas emissions; climate change; environmentally awareness; Pigouvian tax; double dividend; willingness to pay; contingent valuation;

  Sammanfattning : The rise of greenhouse gas emissions is a problem for the environment. The livestock production stands for nearly 15 percent of the greenhouse gas emissions in the world where beef generates the largest emissions per kg of all sorts of meat. 1 kg of beef causes emissions by 28 kg 𝐶𝑂2-equivalents. LÄS MER

 2. 2. Hur presterar aktiva fonder under en kritisk period? : En kvantitativ studie om svenska aktiva fonder under varierande marknadsstadier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gustav Persson; Jonas Strömsjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rapid growth in the fund industry over the past two decades has created potential to become the most important financial institution for households, corresponding to today's banks and insurance companies. This is especially true in Sweden, as the population's fund savings in 2018 were the most per capita in the world. LÄS MER

 3. 3. Tjänsteman eller industriarbetare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Victor Åkerberg; Jonas Persson; [2020]
  Nyckelord :Social snedrekrytering till högre studier;

  Sammanfattning : Det har länge varit målsättningen i svensk utbildningspolitik att minska social snedrekrytering till högre studier. Forskning har gång på gång konstaterat fenomenets förekomst och påverkansfaktorer som social, kulturell och etnisk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av den midjemonterade harven Midiflex markberedningsresultat på fuktiga marker

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jonas Persson; [2020]
  Nyckelord :planteringspunkt; markberedningsaggregat; markbehandling; markpåverkan;

  Sammanfattning : Vid markberedning inför skogsplantering bör det göras en avvägning mellan att skapa tillräckligt många planteringspunkter samtidigt som marken orsakas så liten skada som möjligt. Faktorer som markfuktighet och hinder i terrängen inverkar på markberedningens kvalitet, vilket medför att dessa faktorer bör påverka valet av markberedningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hjärntumör : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jonas Schmidt Lyrberg; Sara Persson; [2020]
  Nyckelord :Brain tumor; Experience; Health; Suffering; Care; Hjärntumör; Upplevelse; Hälsa; Vårdande; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ca 2000 personer i hjärntumör varje år. En hjärntumör kan vara antingen elakartad eller godartad, varav den förstnämnda är den vanligaste. Symtomen och prognosen vid en hjärntumör varierar beroende av vilken typ av tumör det handlar om och var i hjärnan tumören sitter. LÄS MER