Sökning: "Jonas Rosen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Rosen.

 1. 1. Ta plats : en fallstudie av Rosens röda matta

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jonas Lööv; [2015]
  Nyckelord :aktivitetsyta; medborgardialog; rosens röda matta; territorialitet; observation; stadslivsstudie;

  Sammanfattning : Att kunna ta plats och säga sin mening är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Men det är ingen självklarhet att alla gör det eller känner att de har möjligheten att göra det. En möjlighet att påverka sin omgivning på är genom medborgardialog. Aktivitetsytan Rosens röda matta är ett resultat av en sådan dialog. LÄS MER

 2. 2. Notupplysningen av verkligt värde gällande förvaltningsfastigheter i fastighetsbranschen : En komparativ studie mellan fastighetsbolag inom IFRS och K3.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :August Hedström; Jonas Rosén; [2014]
  Nyckelord :Verkligt värde; K3; IFRS; Upplysningar; Not; Förvaltningsfastigheter; Fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera förekomsten av likheter och olikheter mellan hur de noterade IFRS-bolagen redovisar sin information kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde i årsredovisningarna (de facto) samt hur onoterade K3-bolagen planerar att redovisa förvaltningsfastigheternas verkliga värde efter införandet av K3-regelverket. Vidare har studien som syfte att undersöka huruvida redovisningen kring verkligt värde redovisas i förhållande till vad som framgår av respektive regelverk (de jure). LÄS MER