Sökning: "Jonas Söder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jonas Söder.

 1. 1. Hemmasittare: ofrivillig skolfrånvaro och stigmatiserad självbild : En intervjustudie om frånvaroproblematik bland skolungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabine Wåhlin; Jonas Söder; [2020]
  Nyckelord :Hemmasittare; frånvaroproblematik; skolmiljö;

  Sammanfattning : Hemmasittare är ett relativt nytt fenomen i Sverige och syftar till barn och ungdomar som av olika skäl inte går i skolan. Detta är ofta relaterat till psykiskt dåligt mående såsom oro, ångest och depression och oftast känner föräldrar eller vårdnadshavare till skolfrånvaron. LÄS MER

 2. 2. Ulleråker, en stadsdel för alla? : En kvalitativ undersökning av konflikten mellan social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonas Calander; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; Ulleråker; egendomskonflikten; nyliberal planering.;

  Sammanfattning : I FN:s hållbarhetsmål läggs det ett stort ansvar på kommunerna att sträva efter hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. I Ulleråker söder om Uppsalas stadskärna planeras det för 7000 nya bostäder med tillhörande handelsplats och service. LÄS MER

 3. 3. Utmattning vid svetsad anslutning mellan tväravstyvning och fläns i samverkansbro

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Lindman; Jonas Berlin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Fatigue crack; composite bridge; Hot spot method; FEM; parameter control; Eurocode; web stiffener; Utmattningsspricka; samverkansbro; Hot spot-metoden; FEM; parameterstyrning; Eurokod; livavstyvning;

  Sammanfattning : Vid samverkansbroar fästes tvärförband mellan huvudbalkar med funktion att leda laster ut mot huvudbalkarna. Dessa kan fästas via s.k. livavstyvningsplåtar mot huvudbalkens liv samt flänsar. LÄS MER

 4. 4. Returer - Till vilket pris? - En fallstudie om grossistföretaget Papyrus AB:s returhantering, vilka kostnader returen har och hur de identifieras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Berg; Jacob Öster; [2016-06-16]
  Nyckelord :Returlogistik; returprocesser; returkostnader; returstrategi; grossist;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar skapa en modell för att identifiera kostnader kopplat till returprocessen påett grossistföretag. Utöver modellen analyseras hur organisationer kan effektiviserareturprocessen och därmed göra den till en del av ett värdeerbjudande, vilket på sikt kan bli enviktig konkurrensfördel. LÄS MER

 5. 5. Söder & Torpa : En kartstudie över Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Jonas Petersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER