Sökning: "Jonas Schyberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonas Schyberg.

 1. 1. Vilka når elitfotboll? : En undersökning om elevers väg till elitlagen genom NIU-fotboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Schyberg; Christian Lanzenberg; [2019]
  Nyckelord :NIU-fotboll; elitfotboll; kvantitativ; fotbollsutbildning; fotbollsgymnasium;

  Sammanfattning : Abstract  Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to educate elite players is studied. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av beslutsfattande och utförande av fotbollsaktioner : Utvärdering av Game Performance Evaluation Tool (GPET) i ett Allsvenskt U17-lag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Schyberg; Johan Palm; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk dynamiskteori; Fotboll; Tester; spelförståelse; beslutsfattande; teknik; taktik; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om Game Performance Evaluation Tool (GPET) kan särskilja fotbollsprestation hos spelare på junior-elit nivå. Som tillförlitlig utgångspunkt för jämförelse används en samlad subjektiv bedömning av fotbollsförmåga utifrån två oberoende erfarna och kunniga tränare. LÄS MER

 3. 3. Musikens (rock´n) roll i skolan – egenvärde, mervärde eller bara en bisak? Uppfattningar om musikens roll i skolan bland elever och lärare i skolår 5, 7 och 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jonas Nilsson; Åsa Schyberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien visar hur några lärare och elever i skolår 5, 7 och 9 i intervjuer beskriver musikens roll i skolan och vad den kan ha för betydelse för lärandet. Litteraturgenomgången behandlar musikens roll i utbildningen genom historien och i de senaste läroplanerna, olika musikpedagogiska idéer samt forskning om musik och lärande. LÄS MER