Sökning: "Jonas Simon Camitz Sarasalo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Simon Camitz Sarasalo.

 1. 1. Rättegången och den retoriska vändningen : Retorikbegreppets användning i Svensk Juristtidning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Jonas Simon Camitz Sarasalo; [2016]
  Nyckelord :retorik; juridik; svjt; svensk juristtidning; slutanförande; plädering;

  Sammanfattning : I detta arbete inventeras och undersöks retorikbegreppets användning i Svensk Juristtidnings 100-åriga historia. Arbetet använder sig av ett tredelat retoriskt begrepp (rhetorica studens, docens och utens) för att studera retorikbegreppets innebörd i olika tidsperioder. LÄS MER

 2. 2. Innovativ rättsprocess vid våldtäkt (reparativ rättvisa) : En kritik mot den konventionella straffrättsprocessen som den enda rättsliga processen och en diskussion om vägar framåt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Simon Camitz Sarasalo; [2014]
  Nyckelord :våldtäkt; reparativ rättvisa; restorative justice; medling vid våldtäkt; innovative justice; innovativ rätt; konventionell; innovativ rättvisa; konventionell rätt; innovativ rättsprocess; brottsoffer; offers rättsbehov; offer; brottsofferperspektiv;

  Sammanfattning : Arbetet använder sig av en rättspolitisk metod med fokus på rationalitet, empirism och pragmatism. Slutsatsen som dras i arbetet är att det finns ett tomrum mellan lagstiftarens mål bakom sexualbrotten och medlet för uppnå det genom den konventionella straffrättsprocessen. LÄS MER