Sökning: "Jonas Skarp"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Skarp.

 1. 1. Partnering – from a client perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonas Enjebo; Fredrik Guldbrandzén; [2014]
  Nyckelord :Partnering; client; procurement; Samverkan; Beställare; Upphandling;

  Sammanfattning : During the nineties, a lot of criticism was aimed at the construction industry. Partnering emerged as a way to tackle the problems. The principle of partnering is that the parties agree to jointly achieve common project goals by mutual trust and understanding of each other's values and expectations. LÄS MER

 2. 2. The Balancing Robot Challenge – To Balance a Two-Wheeled Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Eriksson; Sven Lindqvist; Erik Lundquist; Michael Raun; Martin Skande; Daniel Skarp; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul,dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given sträcka,läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position.Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation avsensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som ärnödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp. LÄS MER