Sökning: "Jonas Ström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jonas Ström.

 1. 1. Designing k-Space Filters to Improve Spatiotemporal Resolution with Sector-Wise Golden Angle (SWIG)

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jonas Ström Seez; [2022]
  Nyckelord :Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging CMR ; k-Space Filter; Sector Wise Golden-angle SWIG ; Kardiovaskulär Magnetisk Resonans Tomografi CMR ; k-rumsfilter; Sektorsvis Gyllene Vinkel SWIG ;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to design and evaluate k-space weighting filters for simultaneously improving the spatial and temporal resolution of cardiovascular MRI, with the ultimate goal of improving the accuracy of quantitative flow measurements, which are important for diagnosis and follow-up of heart dysfunction. Two different k-space filters were implemented and evaluated retrospectively to already acquired data. LÄS MER

 2. 2. Övervakning av kapacitetsbegränsningar i kraftsystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Leander Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elkraft; övervakning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomförs med Vattenfall Eldistribution som uppdragsgivare. Parter inom företaget anser att driftövervakningen idag sker aningen konservativt och traditionsbundet. LÄS MER

 3. 3. Development of an MRI-compatible Multi-compartment Phantom for Dynamic Studies

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jonas Ström Seez; Frederick Holmer Fann; [2020]
  Nyckelord :Dynamic studies; Dynamic phantom; Multi-compartment analysis; MRI compatible; PET; SPECT; Gamma camera; Nuclear medicine; Dynamiska studier; Dynamisk fantom; Multi-kammar analys; MRI kompatibel; PET; SPECT; Gammakamera; Nuklearmedicin;

  Sammanfattning : Medical imaging based on radioactive tracers exposes the patient to radiation. For this reason, a phantom is preferably used for non-clinical studies such as routine quality assurance and research. The aim of this project was to design, build and test a multi-compartment phantom to be used in dynamic SPECT/CT, PET/CT and PET/MRI studies. LÄS MER

 4. 4. Design och framtagande av mätanordning för ström och effek på trefas ledare : Josi Periferi strömmeter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jonas Hedlund; Simon Hammarström; [2015]
  Nyckelord :effektmätning; trefasledare; förstärkarkrets; asymmetriskt magnetfält; Matlab; National Instrument; daq usb-6211; standalone.;

  Sammanfattning : The assignment is issued by Scania Maintence AB seeking a new approach to detect power changes in their industrial processes. The work has taken place at Ångströmslaboratoriet and tests have been performed at Scania AB Södertälje.Today’s society consumes enormous amount of energy. LÄS MER

 5. 5. Införandet av nätjournal - En analys av Vårdförbundets medlemmars inställning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson Hörnell; Jonas Ström; [2014]
  Nyckelord :Klusteranalys; faktoranalys; SEM; robust maximum likelihood; nätjournal;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en undersökning av Vårdförbundets medlemmars inställning till nätjournal. Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan medlemmarnas inställning till nätjournal som reform och hur medlemmarna tror att nätjournal kommer påverka patienten samt deras eget arbete. LÄS MER