Sökning: "Jonas Strindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Strindberg.

  1. 1. Doping : Ett samhällsproblem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Jonas Strindberg; Mathias Nilsson; [2004]
    Nyckelord :Droger och missbruk;

    Sammanfattning : Doping är ett vitt begrepp och omfattar en hel del olika illegala preparat. Det som i idrottens regelverk anses vara doping är betydligt mer omfattande än vad som enligt lag anses vara doping. Vi har i vår rapport främst främst valt att belysa problematiken kring AAS i samhället. AAS står för anabola androgena steroider. LÄS MER