Sökning: "Jonas Taghizadeh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Taghizadeh.

 1. 1. Leder ökad koordinering i löneförhandlingssystemet tilllägre arbetslöshet? : Arbetsmarknadsinstitutioner och makroekonomiska utfall

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson Taghizadeh; [2010]
  Nyckelord :Jämviktsarbetslöshet; reala lönekostnader; arbetsmarknadsinstitutioner; löneförhandlingar; fackföreningar; koordinering; centralisering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan löneförhandlingssystemets utformning ochjämviktsarbetslöshet samt reala lönekostnader med paneldata för 20 OECD länder underperioden 1970-2003. Trots omfattande empirisk forskning saknas det fortfarande konsensus ilitteraturen gällande relationen mellan graden av centralisering i löneförhandlingarna ocharbetslöshet. LÄS MER

 2. 2. På marsch för vården. Om proteströrelser och deras inflytande på landstingens krispolitik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Larsson Taghizadeh; [2009]
  Nyckelord :protest; sjukhus; nedläggning; klientorganisationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER