Sökning: "Jonas Taube Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Taube Johansson.

  1. 1. Återvinning av restbetong från fabrikstillverkning i ny betong

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Kristoffer Karlsson; Jonas Taube Johansson; [2018]
    Nyckelord :Återvinning; betong; restbetong;

    Sammanfattning : Betong är ett av våra mest använda byggnadsmaterial idag. Vid framställning av fabriksbetong uppstår restbetong, som i detta arbete har delats upp i tre olika typer, returbetong, pumprester och betongslam. Returbetong avser det överskott av betong som uppstår då en kund har beställt för mycket betong. LÄS MER